Nieuwsblad voor Huizen's logotype

Nieuwsblad voor Huizen

Media · Netherlands

Nieuwsblad voor Huizen

Nieuwsblad voor Huizen

Interesses

13-75
Leeftijd
50%
Mannen
50%
Vrouwen
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Leeftijd

13-34 jaar
22%
35-64 jaar
56%
65+ jaar
22%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Opleiding

Laag
19%
Midden
45%
Hoog
36%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Gezinsfase

Huishoudens met kinderen
43%
Twe epersoons huishoudens
39%
Alleenstaanden
18%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Stedelijkheid

Weinig/Niet
34%
Matig
21%
Sterk
45%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Welstand

W4+W5 (Laag)
39%
W3
22%
W1+W2 (Hoog)
39%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016
Klik de knop om navraag te doen