EnterMedia's logotype

EnterMedia

Media · Netherlands

Enter Media

Enter Media

Interesses

Shopping

13-75
Leeftijd
50%
Mannen
50%
Vrouwen
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Leeftijd

13-34 jaar
22%
35-64 jaar
56%
65+ jaar
22%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Opleiding

Laag
19%
Midden
45%
Hoog
36%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Gezinsfase

Huishoudens met kinderen
43%
Twe epersoons huishoudens
39%
Alleenstaanden
18%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Stedelijkheid

Weinig/Niet
34%
Matig
21%
Sterk
45%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016

Welstand

W4+W5 (Laag)
39%
W3
22%
W1+W2 (Hoog)
39%
Bron: NOM
Gfk 2016, NOM HAH-kranten Monitor, November 2016
 • Enter Media
  • Leeftijd
  • Opleiding
  • Gezinsfase
  • Stedelijkheid
  • Welstand
Klik de knop om navraag te doen