BussumsNieuws's logotype

BussumsNieuws

Media · Netherlands

Print

View more

Familieberichten

mm-tarief € 1,75
Op basis van 2 koloms
exclusief kleurtoeslag

Verspreidingsgebied

Verschijnt wekelijks huis aan huis op woensdag in Bussum, Naarden en Muiden

Sluitingstijd advertenties

Maandag 17.00 uur

Overige verkoopinformatie

Achterpaginatoeslag
De toeslag voor het gebruik van de achterpagina is 25%

Opmaakkosten
Vanaf € 15,-

Complete advertenties

Wij verzoeken u al uw advertenties als Certified PDF (cPDF) aan te leveren. Gebruik daarvoor het juiste creatie-profiel. Een cPDF is een PDF die aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De controles zijn vastgelegd in een profiel.

Voor alle huis aan huiskranten gebruikt u: PDF creatieprofiel
NewspaperAds_1v4.joboptions

ICC-profiel
ISOnewspaper26v4.icc

Het aanleveren van uw certified PDF gaat via materiaalverzoek. Dit is een mail met een link welke u doorverwijst naar de het webportaal waar u uw advertentie kunt uploaden. Hier wordt deze dan gelijk gecontroleerd. Voor (nationale) bureau’s kan voorlopig de aanlevering nog per mail worden verzonden.

Deelmateriaal advertenties

Deelmaterialen (tekst, foto’s, logo’s) dienen altijd als losse bestanden aangeleverd te worden. Dit kan in de volgende bestandsformaten:

> advertentieteksten: TXT, DOC of DOCX
> foto’s: JPEG of TIF
> logo’s en illustraties: EPS of PDF
> overige bestanden: PDF

Aandachtpunten

Om teleurstellingen en eventueel foutieve plaatsingen te voorkomen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Foto’s en andere illustraties
Deze moeten geschikt gemaakt zijn voor de toepassing op een krantendrukpers. Gebruik daar-om in alle DTP-programma’s het juiste kranten
ICC-profiel ‘ISONewspaper26v4.icc’.

Internet-illustraties
Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Het materiaal op speciale sites (stocksites) is mogelijk wel bruikbaar. Hierbij dient overigens rekening gehouden te worden met copyright.

Full Colour
Alle advertenties dienen in Full Colour (CMYK) aangeleverd te worden.

Omgaan met lettertypes (fonts)
Fonts dienen ingesloten te worden in PDF. Indien in de opmaakapplicatie de juiste instellingen gekozen worden, dan is dat geen probleem. Is een font niet ingesloten in een PDF dan kan deze niet verwerkt worden, en zal u gevraagd worden deze aan te passen en opnieuw te versturen.

Juiste afmeting
Een PDF dient met het juiste formaat te worden aangeleverd. (de afmeting van het PDF-document dient gelijk te zijn aan het overeengekomen
advertentieformaat). Het materiaal dient schoon gesneden (zonder paskruizen, snijtekens, strippen, etc) te worden aangeleverd.
 • Print
  • Products
  • Familieberichten
  • Verspreidingsgebied
  • Sluitingstijd advertenties
  • Overige verkoopinformatie
  • Complete advertenties
  • Deelmateriaal advertenties
  • Aandachtpunten
Click the button on products to create an inquiry